Vanliga munproblem

Vanliga munproblem

De flesta av oss har någon gång varit med om att munnen inte riktigt känns som vanligt. Det kan vara plötsliga ilningar som ger sig till känna, hål i tänderna, att vi får problem med plack som känns ofräscht, tandsten eller kanske dålig andedräkt.

Mycket av detta går att motverka genom en god munhygien! Det är inte svårt att skaffa sig en god munhygien, men det krävs att du tar hand om din mun dagligen för att lyckas.

För att få veta mer om vad du kan göra för att göra det bästa för din mun, läs vidare på:
Ta hand om din mun

Vill du veta mer om Listerine®?


Office:
Johnson & Johnson Consumer Nordic
Frösundaviks allé 1, 169 50 Solna, Sweden
Denna webbplats styrs uteslutande av gällande svenska lagar och förordningar. Se vår sekretesspolicy. Användningen av denna webbplats utgör ett medgivande av tillämpningen av sådana lagar och förordningar och av vår sekretesspolicy. Din användning av informationen på denna webbplats sker på villkoren i vårt rättsliga meddelande. För information om användningen av cookies se vår cookiepolicy. 

© McNeil Sweden AB 2014. Den här webbplatsen är publicerad av McNeil Sweden AB, som ensamt har ansvaret för innehållet. Webbplatsen är avsedd för besökare från Sverige. Senast uppdaterad: November 26, 2015