Tandsten

Tandsten

Tandsten är en hård beläggning på tanden. Den består i de flesta fall av förkalkat plack, dvs. plack som har suttit för länge.

Tandsten på tänderna sitter väldigt hårt och går inte att borsta bort, utan måste tas bort av tandhygienist eller tandläkare. Om man har tandsten är det lätt att det uppstår missfärgningar från exempelvis te, vin, tobak och soja.

Listerine® mot tandsten

Det går att motverka att tandsten bildas, t.ex. genom att minska mängden plack i munnen.
Listerine® Total Care, som innehåller essenslösning och zinkklorid, minskar nybildningen av tandsten.

Rekommenderad produkt


Office:
Johnson & Johnson Consumer Nordic
Frösundaviks allé 1, 169 50 Solna, Sweden
Denna webbplats styrs uteslutande av gällande svenska lagar och förordningar. Se vår sekretesspolicy. Användningen av denna webbplats utgör ett medgivande av tillämpningen av sådana lagar och förordningar och av vår sekretesspolicy. Din användning av informationen på denna webbplats sker på villkoren i vårt rättsliga meddelande. För information om användningen av cookies se vår cookiepolicy. 

© McNeil Sweden AB 2014. Den här webbplatsen är publicerad av McNeil Sweden AB, som ensamt har ansvaret för innehållet. Webbplatsen är avsedd för besökare från Sverige. Senast uppdaterad: November 26, 2015