Cookiepolicy

Välkommen

Välkommen till www.listerine.se som ägs av McNeil Sweden AB. Denna policy för cookies har utformats för att beskriva hur vi samlar in information via cookies och andra spårningstekniker när du besöker vår webbplats.

Översikt av regler för samtycke till cookies

Lagstiftning inom EU-området kräver att organisationer som placerar cookies via webbplatser på besökarnas datorer ska ge tydlig och heltäckande information om hur cookies används samt få ”samtycke” från besökarna.

För att uppfylla dessa krav har vi vidtagit fyra åtgärder:

 • Identifierat cookies och andra spårningstekniker som används av denna webbplats, vilka syften de uppfyller samt relaterad information som t.ex. hur länge de är giltiga och huruvida de kommer från oss eller från tredje part.
 • Bedömt hur mycket dessa cookies påverkar en besökares förväntningar kring integritetsskydd baserat på den information som samlats in under (i) ovan.
 • Erbjudit "tydlig och heltäckande" information om cookies på webbplatsen med lämplig detaljnivå baserat på hur mycket varje cookie påverkar besökarens integritet.
 • Beslutat om en lämplig strategi för att få besökarnas samtycke av cookies på webbplatsen, med hänsyn till hur de används och hur mycket de påverkar besökarens integritet. Vissa typer av cookies kan vara undantagna från lagkraven och i dessa fall krävs inte samtycke.

Strategier för samtycke som används på denna webbplats

De europeiska standarderna för erhållande av samtycke till att använda cookies och liknande spårningstekniker (som exempelvis pixelspårning och skript på webbplatsen) ("cookies") utvecklas kontinuerligt, och även om tidigare strategier med uttryckligt samtycke (så kallade "opt-in"-strategier) är den juridiskt mest hållbara lösningen för att erhålla samtycke, kan de påverka besökarens upplevelse negativt och negativt påverka legitim insamling av webbplatsdata. Som ett alternativ kan strategier med underförstått samtycke göra det möjligt för oss att dra slutsatser om samtycke i de fall besökarna inte motsätter sig att ta emot cookies (kallas "opt-out") när vi gjort tydliga beskrivningar av cookies och informerat hur man kan blockera cookies. Detta gör att besökare kan acceptera cookies som de vill ha och förhindra cookies som de inte vill acceptera. Vilken strategi för samtycke som är lämplig för olika typer av cookies beror på hur stort intrång i den personliga integriteten en cookie kan tänkas innebära, baserat på:

 • Vem som placerar en cookie (vi själva eller tredjepart)
 • Vilka data som en cookie samlar in
 • Vilka syften den uppfyller
 • Hur länge den finns kvar
 • Typ av webbplats via vilken den placeras

För cookies som kräver samtycke använder vi en modell med tre nivåer för att få besökarens samtycke:

 • Cookies som bedöms utgöra ett litet intrång avseende användarens personliga integritet: Vi gör en tydligare beskrivning i policyn för cookien och erbjuder en enkel möjlighet att välja bort cookies och antar att vi fått besökarnas samtycke att de inte motsätter sig att ta emot cookies.
 • Cookies som bedöms kunna utgöra ett medelstort intrång avseende användarens personliga integritet: Vi använder samma strategi som för cookies som bedöms innebära ett litet intrång i den personliga integriteten och ger även anpassad information om användning av en cookie vid lämpliga ställen på webbplatsen (t.ex. att ge information om cookies för annonser eller annan webbplatsfunktionalitet som är beroende av dessa cookies).
 • Cookies som bedöms kunna utgöra ett stort intrång avseende användarens personliga integritet: För dessa är vår strategi att kräva samtycke i förväg (t.ex. användning av banners/popup-fönster där besökarens samtycke krävs innan en cookie placeras).

Underförstått samtycke av cookies: Cookies som används på denna webbplats har endast liten eller medelstor påverkan.

Information om Cookies per typ snarare än identitet: Med tanke på det stora antalet cookies som placeras via webbplatser, innehåller bedömningen i Bilaga A inte någon beskrivning och bedömer inte påverkan av varje cookie. Istället grupperas cookies i kategorier (t.ex. cookies för reklam, cookies for webbplatsstatistik och så vidare) och påverkan bedöms per kategori med hänsyn till specifika funktioner hos cookies inom varje kategori. Detta gör att beskrivning av en cookie blir tydligare och enklare för konsumenten att förstå.

OBS! En bedömning av de typer av Cookies som placeras via denna webbplats finns i Bilaga A och innehåller information om dess syfte/syften, giltighetstid samt information om hur man förhindrar ta emot cookies, under "Hur man blockerar".

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser. Vi vill göra dig medveten om att vi inte styr över cookies/spårningstekniker på andra webbplatser och denna policy för cookies inte är tillämplig för dessa webbplatser.

Hur du kontaktar oss

Om du har frågor, kommentarer eller känner osäkerhet kring denna policy för cookies eller hur information används på denna webbplats, är du välkommen att kontakta oss:

McNeil Sweden AB

169 90 Solna

+46 8 503 385 00

med-info@its.jnj.com

Ändringar av denna policy för cookies

Om denna policy för cookies ändras, kommer den reviderade policyn att publiceras på denna webbplats. Denna policy för cookies uppdaterades senast den 20 oktober 2014.

Bilaga A: Typer av cookies som används på denna webbplats

 Typ av cookie 

Källa 

Syfte 

Giltighetstid 

Hur man blockerar 

Cookies som placeras av McNeil Sweden AB (förstapart-cookies) 

Cookies som används för sitens funktionalitet,
ASP.Net_SessionId, policyCookie

McNeil Sweden AB

Används för att förbättra användarupplevelsen för användaren

Tas bort vid sessionens slut(när webbläsaren stängs).

Du kan ändra inställningarna för din webbläsare att acceptera eller inte acceptera cookies. Eftersom tillvägagångssättet varierar från webbläsare till webbläsare, vänligen se hjälpavsnittet för din webbläsare.

Cookies och andra spårningstekniker som placeras av tjänsteleverantörer till McNeil Sweden AB och andra företag. 

Analys- och infromationscookies,
_utma, _utmb, _utmc, _utmz

Google Analytics

Används för att samla information om hur besökaren använder siten. Informationen används för att samla rapporter och förbättra siten. Informationen samlas anonymt och inkluderar antal besök, hur besökaren har kommit till siten samt vilka sidor användaren besökt.

Vissa cookies tas automatiskt bort när användaren stänger webbläsaren, andra kan sparas i en period upp till 24 månader från sista besöket på siten.

Du kan välja att inte bli loggad av Google Analytics, se: "http://tools.google.com /dlpage/gaoptout?hl=en-GB."

Analys- och infromationscookies,
id

Doubleclick.net

Cookien genereras av DoubleClicks Floodlight-tags. Denna cookie innehåller slumpmässiga strängvärden.

Cookien för detta ändamål tas bort efter 2 år.

Du kan ändra din webbläsares inställningar för att acceptera eller avvisa dessa cookies. Då alla webbläsare gör detta på olika sätt bör du titta på din webbläsares hjälpmeny för mer information.


Office:
Johnson & Johnson Consumer Nordic
Frösundaviks allé 1, 169 50 Solna, Sweden
Denna webbplats styrs uteslutande av gällande svenska lagar och förordningar. Se vår sekretesspolicy. Användningen av denna webbplats utgör ett medgivande av tillämpningen av sådana lagar och förordningar och av vår sekretesspolicy. Din användning av informationen på denna webbplats sker på villkoren i vårt rättsliga meddelande. För information om användningen av cookies se vår cookiepolicy. 

© McNeil Sweden AB 2014. Den här webbplatsen är publicerad av McNeil Sweden AB, som ensamt har ansvaret för innehållet. Webbplatsen är avsedd för besökare från Sverige. Senast uppdaterad: November 26, 2015