Terms & Conditions

Allmänna Villkår

 1. Kampanjen gäller för boende i Sverige som är 18 år eller äldre, förutom anställda och deras familjer hos McNeil Sverige AB och dess dotterbolag, deras agenturer och alla som är professionellt kopplade till denna kampanj.
 2. Gäller vid köp av en förpackning av följande Listerine®-produkter: Listerine® Total Care Range, Listerine® Cool Mint Milder Taste, Listerine® Fresh Ginger & Lime Milder Taste, Listerine® Advanced White Milder Taste, Listerine ® Naturals Teeth Protect, Listerine® Professional Sensitivity Therapy & Listerine® Advanced Fluoride Milder Taste mellan 01.02.23 och 30.06.23 (kampanjperioden), i butik eller online. Kampanjen utesluter Listerine® Total Care 95 ml.
 3. Vänligen kontrollera produktens tillgänglighet i butik eller online.
 4. Baserat på användning av produkten enligt anvisningarna på förpackningen.
 5. Om du efter 21 dagars användning av den kvalificerade produkten inte är nöjd med den, kan du göra anspråk på återbetalning av det pris du betalat för den kvalificerade produkten, upp till ett maximalt köpvärde på 90 SEK. 1 anspråk (oavsett produktvariant eller förpackningsstorlek) per hushåll. För att göra det måste du fylla i formuläret för anspråk på pengarna-tillbaka-garantin på ansökningsformulär: listerine.se/21daychallenge och ange detaljer enligt angivelse (namn, e-postadress, namn på produkten och dina bankkontouppgifter). Du måste ladda upp ditt köpbevis (specialiserad butik eller onlinekvitto) som visar att du köpt den kvalificerade produkten, priset du betalade för den, återförsäljaren du köpte den från och inköpsdatumet inom kampanjperioden. Du kan redigera alla köp förutom den relevanta kvalificerade produkten (men du får inte ändra den kvalificerade produkten, priset, återförsäljaruppgifterna, datumet eller tiden). Kvittot måste laddas upp i .png-, .jpeg- eller .pdf-format.
 6. Anspråk som tas emot av arrangören som inte är 21 dagar eller mer efter inköpsdatumet som visas på kvittot är inte giltiga och kommer inte att behandlas.
 7. Kampanjperioden avslutas 30.06.23. Alla anspråk måste ha inkommit senast 28.07.23. Anspråk som lämnas in efter denna period kommer inte att behandlas.
 8. Anspråk kan inte göras via någon återförsäljare eller i butik.
 9. Internetåtkomst krävs.
 10. Specificerat till kvitto eller onlinekvitto krävs och måste dateras inom kampanjperioden. Varje kvitto som har ändrats eller manipulerats utöver borttagning av icke-relaterade köp kommer att anses ogiltigt.
 11. Ett giltigt anspråk ger sökanden rätt till återbetalning av det pris som betalats för den kvalificerade produkten som köpts, baserat på priset som visas på kvittot, med hänsyn tagen till eventuella kampanjer, upp till ett maximalt köpvärde på 90 SEK.
 12. Om giltiga uppgifter lämnas i anspråksformuläret för pengarna-tillbaka-garantin kommer återbetalningen att tilldelas via banköverföring till den ursprungliga sökandens bankuppgifter inom 28 dagar efter mottagandet av ett giltigt krav.
 13. Om bankuppgifter inte anges i formuläret för återbetalningsgarantin, eller om de är ogiltiga, i ett annars giltigt anspråk, kommer arrangören att kontakta sökanden via e-post för att skicka in ett nytt anspråksformulär med korrekta bankkontouppgifter.
 14. Endast ett påstående (oavsett produktvariant eller förpackningsstorlek) per hushåll. Inga bulk- eller tredjepartsapplikationer.
 15. Anspråk som inte uppfyller de specifika inträdeskraven kommer inte att behandlas.
 16. Alla deltagare som lämnar in misslyckade anspråk, inklusive men inte begränsat till oläsliga, skadade, ogiltiga, missriktade eller ofullständiga anspråk, kommer att anses ogiltiga. Däremot kommer deltagaren att ges möjlighet att skicka in anspråket igen (endast en gång) med korrekta uppgifter som måste skickas inom ytterligare 5 dagar från datumet för e-postmeddelandet om att anspråket inte lyckades.
 17. Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.
 18. Arrangörens beslut är slutgiltigt och arrangören kommer inte att inleda korrespondens om några ogiltiga anspråk.
 19. I händelse av omständigheter utanför arrangörens rimliga kontroll, eller på annat sätt där bedrägeri, missbruk och/eller ett fel (människa eller dator) påverkar eller kan påverka den korrekta funktionen av denna kampanj, och endast när omständigheterna gör detta oundvikligt, Arrangören förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra kampanjen eller dessa villkor, när som helst, men kommer alltid att sträva efter att minimera effekten för deltagarna för att undvika onödig besvikelse.
 20. Arrangören förbehåller sig rätten att verifiera alla ansökningar och att vägra bevilja anspråk där det finns rimliga skäl att tro att det har skett ett brott mot dessa villkor eller instruktioner som utgör en del av detta kampanjkrav.
 21. För att underlätta pengarna-tillbaka-garantin kommer vi att använda dina uppgifter i enlighet med vår sekretesspolicy https://www.listerine.se/sekretesspolicy
 22. Information angående personuppgifter, som tillhandahålls av dig när du skickar in ditt bidrag, kommer att behandlas i en databas endast i syfte att hantera denna pengarna-tillbaka-garanti. Sådan information kommer inte att användas för något annat ändamål än vad som anges i dessa "Villkor" eller som du har accepterat separat. Dina person data kommer att delas med tredje part, Get Savvvy Marketing Ltd (adress 15-17 High Court Lanse, The Calls, Leeds, LS2 7EU) och Halo Promo Risk SA (PTY) Ltd (adress 184 Shepherds Bush Road, London, W6 7NL) endast för det syfte som anges i villkoren. Dina personuppgifter kommer alltid att hållas konfidentiella och i enlighet med EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2023/679 av den 27 april 2023 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Du kan begära tillgång till dina personuppgifter, eller få eventuella felaktigheter rättade, genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, men kommer inte längre att kunna använda denna kampanj. Halo, PR-riskspecialisterna.
 23. Alla instruktioner är en del av villkoren.
 24. Arrangör: McNeil Sverige AB
 25. Gatuadress: Kolonnvägen 45, 170 67 SOLNA, Sverige