Vårt Hållbarhetslöfte

Vi strävar efter en värld där alla ser en hälsosam mun som en viktig del av ett hälsosamt jag. När vi säger att vi är engagerade i att hjälpa dig att upprätthålla den bästa munhälsan, åtar vi oss också att göra det på ett ansvarsfullt, hållbart sätt som hjälper skydda vår planet.

1. Ansvarsfulla förpackningar

Vi strävar kontinuerligt efter att minska förpackningsavfall och att använda mer återvinningsbara, återvunna och förnybara material.

  1. Våra genomskinliga Listerine® flaskor är gjorda av den mest återvunna plasten i världen (PET), och är återvinningsbar
  2. Flaska, kork och försegling ska sorteras som plast. Ta bort korken från flaskan före återvinning
  3. Vi strävar efter 100% återvinningsbara flaskor och korkar för alla våra produkter under år 2021 genom att sluta använda ogenomskinliga flaskor, säkerställa att våra etiketter tvättas bort vid återvinning utan rester, och genom att övergå till genomskinliga korkar för att förbättra återvinningskvaliteten
  4. 2021 kommer vi att lansera flaskor av återvunnen plast (PCR – post-consumer plastic)
  5. Vårt mål är att vid år 2025 använda 100% hållbart utvunnen eller återanvänd papper- och pappersmassa i våra förpackningar

2. Noga utvalda ingredienser

Vi använder omsorgsfullt utvalda ingredienser av hög kvalitet, som är backade av vetenskap, giftfria och skonsamma mot vattenliv och ekosystem*.

  1. Vi sätter ribban högt vad gäller ingredienser och väljer aldrig animaliskt utvunna ingredienser
  2. Listerine® innehåller essensoljor som är inspirerade av naturen

Hur är produkter från Listerine® skonsamma mot miljön?

Som en del i vårt åtagande att utveckla produkter som är skonsamma mot miljön, har vi utvecklat verktyg för hjälpa oss att begränsa den påverkan produkterna har lång tid efter att du har använt dem. För att bättre förstå hur våra produkter interagerar med vattenmiljön har vi utvecklat ett patenterat verktyg, ett protokoll som vi kallar GAIA™, Global Aquatic Ingredient Assessment™. GAIA™ analyserar vilken påverkan en ingrediens kan ha på den akvatiska miljön, samt fiskarna och växtlivet där.

Hur fungerar verktyget?

GAIA™ mäter ingrediensernas relativa, potentiella påverkan på det akvatiska ekosystemet från 0 (sämst) till 100 (bäst). Ett högt GAIA™-värde innebär att ingrediensens potentiella påverkan på våtmarker, floder, sjöar och flodmynningar är minimal. För varje ingrediens undersöker verktyget tre specifika miljöegenskaper: bionedbrytbarhet, bioackumulation och säkerhet. Verktyget har utvecklats i samarbete med externa experter och har granskats av en rad olika intressenter. Lär dig mer om GAIA™ på länken nedan:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618301628?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb

3. Bevarande av resurser

Vi fokuserar på innovativa lösningar som minskar klimatutsläpp, ökar energi- och vatteneffektiviteten, och sparar på vår miljös resurser.

  1. Vi är en del av Johnson & Johnsons globala målsättning i att 100% av elektriciteten som används i vår produktion ska komma från förnybara energikällor
  2. Redan idag är 30% producerad eller upphandlad från förnybara energikällor, och Johnson & Johnson har överträffat målet för år 2020
  3. Sedan 2019 har Johnson & Johnson minskat utsläppen av växthusgaser med 32%, kontra målet på 20% reduktion

Johnson & Johnson: Vårt löfte

Vårt engagemang i att göra skillnad sträcker sig vidare bortom Listerine®. Läs om hur vårt moderföretag, Johnson & Johnson Consumer Health, arbetar för en hälsosammare planet.

Corporate Site