Tandköttssjukdom, tandköttsinflammation och tandlossning – hur hör de ihop?

Om du är orolig över hur ditt tandkött mår och börjar söka efter svar, är det lätt att bli förvirrad över alla medicinska termer och begrepp som används om samma sak – tandköttssjukdom. Så här hör de ihop: Tandköttssjukdom är den generella termen som beskriver bakterieinfektionen i munnen. Både tandköttsinflammation (gingivit) och tandlossning (parodontit) är ord som syftar på tandköttssjukdom – men de har inte samma innebörd, utan avser olika stadier av samma sjukdom.

Tandköttsinflammation är den tidiga, lindriga (och lätt behandlingsbara) typen av tandköttssjukdom. Den kännetecknas av rött, svullet tandkött som lätt blöder när du borstar tänderna eller använder tandtråd. Om den inte behandlas i tid med en förbättrad munvård, kan den utvecklas till den allvarligare (och mer svårbehandlade) formen av tandköttssjukdom som kallas parodontit. Parodontit angriper tandköttet, käkbenet och vävnaden som håller tanden på plats, vilket lossar på tanden och gör att du så småningom tappar den. Tandköttssjukdom är den främsta anledningen till tandlossning. Därför är det bäst att agera på tandköttsproblem så tidigt som möjligt, genom att lägga upp en säker munvårdsrutin och följa den strikt.