Vanliga hälsoproblem som kan orsaka dålig andedräkt

Vi skyller ofta snabbt på lök, vitlök och kaffe som de vanligaste orsakerna till dålig andedräkt. Men ibland är de inte de som bär skulden. I själva verket är det inte ens säkert att det är matrelaterat. Ta en titt på några mindre uppenbara orsaker till dålig andedräkt:

Diabetes

Eftersom diabetes gör att blodsockernivån pendlar kan det också bidra till att munnen blir mer sårbar för parodontit som orsakar dålig andedräkt. Den extra glukosen på dina tänder och tandkött ökar bakteriemängden, vilket kan leda till tandköttssjukdom, tandköttsinflammation och infektioner. Det är då situationen kan bli avsevärt mycket värre än bara besvär med dålig andedräkt — inflammationen som uppstår från dessa sjukdomar kan påverka din ämnesomsättning och faktiskt förvärra din diabetes. Diabetes kan också orsaka ketoacidos, vilket innebär att kroppen använder fetter i stället för glukos om det finns för lite insulin i blodet. Detta leder till att ketoner produceras som restprodukt och ger andedräkten en sötaktig lukt.

Mediciner

Vissa mediciner, som till exempel antihistaminer och antidepressiva läkemedel, kan orsaka xerostomi, eller muntorrhet. Eftersom muntorrhet gärna bromsar salivproduktionen, är det en välkänd bidragande orsak till dålig andedräkt.

Ett munskölj för

alla typer av kaxighet